TESTIT

Yksi näyteanalyysi – useita tuloksia!

mariPOC®-testijärjestelmä mahdollistaa monianalyyttisen tuloksen yhdestä potilasnäytteestä yhdellä analyysillä. Testijärjestelmä tarjoaa keskuslaboratoriotasoisen tarkkuuden potilasläheiseen diagnostiikkaan. Tulosten luotettavuus varmistetaan testijärjestelmän automaattisen laaduntarkkailun avulla.

mariPOC®-testit

  • mariPOC® Respi testi
  • mariPOC® Pharyn testi
  • mariPOC® Gastro testi
  • mariPOC® CDI testi

 

mariPOC®-testitulokset

Kaksivaiheinen tulosraportointi mahdollistaa nopeat tulokset
ja laboratoriotasoisen tarkkuuden!mariPOC lopullinen tulos respi_tulospuoli

  • 20 minuutissa raportoituvat positiiviset ja korkeat positiiviset näytteet
  • Noin 3/4 positiivisista tuloksista raportoituu (Ivaska et al. J Clin Virol. 2013;57(2):136-40)
  • Herkkyys vastaa perinteisten pikatestien tasoa
  • Automatisoidun tulosten luennan ansiosta testin spesifisyys on korkea
  • 2 tunnissa raportoituvat matalat positiiviset ja negatiiviset näytteet
  • Tulokset vastaavat herkkyydeltään ja spesifisyydeltään keskuslaboratorion antigeeniosoitustestejä

 

Testijärjestelmän analysointikapasiteetti on 50-100 potilasnäytettä vuorokaudessa.