Turku, 13.6.2017

T&K LABORATORIOASSISTENTTI (Open positions for laboratory assistants)

Nykyisten työntekijöiden siirtyessä uusiin haasteisiin organisaatiomme sisällä, ArcDia hakee infektiotautien diagnostiikan tutkimus- ja tuotekehitysosastolle kahta laboratorioassistenttia. Sopiva koulutustausta on esimerkiksi laborantti, bioanalyytikko tai biotekniikan insinööri. Tehtävät edellyttävät lisäksi tietotekniikan perustaitoja, englannin kielen kirjallisia ja suullisia taitoja sekä kykyä omaksua nopeasti uusia tietoa ja taitoja.

Odotamme nuorekkaaseen ja energiseen tiimiimme haettavalta henkilöltä kehityshalukkuutta, hyviä yhteistyövalmiuksia, huolellisuutta, tekemisen meininkiä, motivoituneisuutta ja sitoutumishalua pitkään työsuhteeseen. Tehtävät voivat kehittyä työntekijän halujen ja kykyjen mukaan.

Toinen työsuhteista on vakituinen 4 kk koeajalla. Toinen työsuhteista on 31.12.2017 kestävä määräaikainen vanhempainvapaasijaisuus 4 kk koeajalla. Työsuhteet voivat alkaa sovittaessa, mutta viimeistään mahdollisimman pian kesälomakauden jälkeen. Erityiseksi vahvuudeksi hakijalla katsotaan erinomainen suullinen ja kirjallinen englanninkielen taito, joka on hankittu yliopistotason opinnoilla tai opiskelulla/työskentelyllä englanninkielisessä maassa.

TYÖNKUVA

Työnkuvaan kuuluvat mm. toimiminen sertifioidussa laatuympäristössä T&K-kemistien tutkimusavustajana tutkimus- ja tuotekehitystehtävien toteuttamisessa. Työ sisältää mm. biokemiallisten reagenssien ja liuosten valmistusta, in vitro -diagnostisten testien suorittamista ja tulosten analyysiä sekä monipuolisesti laboratoriomenetelmien käyttöä.

Yrityksemme tuotteet ja tuotekehitys edustavat nopean, tarkan ja tehokkaan infektiotautidiagnostiikan terävintä kärkeä maailmassa. Pääset työskentelemään mielenkiintoisten, haastavien ja kansanterveydellisesti tärkeiden tehtävien parissa menestyneessä organisaatiossa.

Hakemukset palkkatoiveineen ja CV:t toivotaan pikaisesti email-osoitteeseen janne.koskinen[at]arcdia.com,

Janne Koskinen

T&K johtaja

ArcDia International Oy