Antibioottiresistenssi

Antibioottiherkkyys- ja resistenssitestaus (AST/ART) sairaalahoidossa olevilta potilailta on normaalia toimintaa kliinisen mikrobiologian laboratorioissa ympäri maailman. Jo tällä hetkellä yli 700 000 ihmistä kuolee joka vuosi lääkeresistenttien bakteerien aiheuttamiin infektioihin. Luku saattaa saavuttaa 10 miljoonaa vuoteen 2050 mennessä, ellei tehokkaisiin torjuntatoimiin ryhdytä. Uusien antibioottiresistenttien bakteerien ja bakteerikantojen syntyminen tarkoittaa sitä, että antibioottiherkkyys- ja resistenssitestausta tarvitaan terveyskeskuksissa tavallisten infektioiden hoidon optimoinnissa. Toistaiseksi niitä on hoidettu kokemusperäisesti (empiirisesti).

Viranomaiset ja mielipidejohtajat kautta maailman korostavat uusien teknologisten ratkaisujen tarvetta antibioottiresistenssiongelman torjumiseksi. Harkitsematon ja väärä antibioottien käyttö jatkaa antibioottiresistenssiongelman leviämistä. WHO:n mukaan resistenssiongelma on suurin globaali terveysuhka 2000-luvulla ja se tarvitsee kiireellisesti toimia. Toimien keskiössä tulisi olla nopea ja hoitopaikkoihin hajautettu infektioiden tunnistus ja resistenssitestaus.