teknologia banner good quality

Teknologia

mariAST®-testijärjestelmä hyödyntää samaa patentoitua, laajasti julkaistua ja Suomessa kehitettyä kaksoisfotoniviritteistä ArcDia™ TPX -fluoresenssitekniikkaa kuin mariPOC®. mariAST® tarjoaa korkean herkkyyden ja spesifisyyden bakteeritunnistukseen ja antimikrobiresistenssin testaukseen (AST/ART). Helppokäyttöisyyden ansiosta testijärjestelmä sopii hajautettuun ja potilasläheiseen seulontaan ja testaukseen. Tämä mahdollistaa optimoidut prosessit potilaiden hoitoon ja sairaalan toimintaan.

Metodologia

TPX-tekniikassa käytetään immunomäärityksen kiinteän faasin reaktiokantajina polystyreenimikropartikkeleita. Fluoresoiva koetin väkevöityy mikropartikkeleiden pinnalle bakteerin pitoisuuden suhteessa. Reagenssit ja antibiootti ovat valmiina reaktiokaivoissa kuivattuina. mariAST®-laite annostelee automaattisesti nesteeseen liuotetun näytteen reaktiokaivoihin, sekoittaa levyn reagenssien suspensoimiseksi, inkuboi kasvatusta ja tunnistusta vakiolämpötilassa sekä mittaa kaksoisfotoniviritteisen fluoresenssin mikropartikkeleiden pinnalta ja liuoksesta.

Toisin kuin mariPOC®-testeissä, joissa tyypillisesti kohdemikrobi hajotetaan ja inaktivoidaan, mariAST®:ssä reaktioympäristö tukee bakteerinkasvua. Mitä enemmän bakteerit kasvavat, sitä enemmän signaalia muodostuu ja signaalin muutosta seurataan reaaliajassa. Kun reaktiossa on mukana antimikrobilääke, vain ne bakteerit, jotka ovat lääkkeelle resistenttejä voivat kasvaa ja tuottaa signaalia. Metodologia on kymmenkertaisesti nopeutettu versio kultaisesta standardista, joka perustuu mikrodiluutioon (eng. broth microdilution, BMD). BMD vaatii toimiakseen puhdasviljellyn kannan kun taas mariAST®-testaus voidaan tehdä aikaa säästäen suoraan kliinisestä näytteestä. Lopuksi hienostuneet ohjelmisto- ja matemaattiset algoritmit muodostavat kvantitatiivisen tuloksen ja suorittavat autoverifioinnin analyysin onnistumisen arvioimiseksi.

Suuri herkkyys ja spesifisyys

Viljelyperiaatteen ansiosta mariAST® tarjoaa maksimaalisen herkkyyden yksi pesäkettä muodostava yksikkö (CFU) testiä kohden. Tyypillisessä tuotteessa tämä vastaa alkupitoisuutta 50 CFU/ml. Tätä herkempää testiä ei ole mahdollista tehdä edes geenimonistukseen, kuten PCR:ään perustuen. mariAST®-metodologian spesifisyys on samantasoinen kuin mariPOC®-tuotteiden.

mariAST® on ainutlaatuinen

Viimeaikainen trendi mikrobiologiassa on kohti nopeaa fenotyyppistä AST- ja resistenssitestausta suoraan positiivisista veriviljelypulloista (verenmyrkytyksen diagnostiikassa). Nämä menetelmät, kuten automaattinen mikroskopia, eivät mahdollista sekaflooranäytteiden suoraa mittaamista. Vaikka verenmyrkytys on kliinisesti erittäin vakava tauti ja nopea diagnostiikka tärkeää, se edustaa vain hyvin pientä osaa kaikesta AST- ja resistenssitestauksesta.

Antimikrobiresistentin leviämisen takia tavallisista infektioista on tulossa mahdottomia hoitaa. Resistenttien taudinaiheuttajien diagnosoimiseksi ja resistenttiyden synnyn minimoimiseksi ongelma tulisi ratkaista hajautetulla ja nopealla infektiodiagnostiikalla. Diagnostiikan tulisi kattaa sekä lajitunnistus että resistenssitestaus. mariAST® on ainoa esitetty testijärjestelmä, joka on teknisesti ja taloudellisesti soveltuva nopeaan ja fenotyyppiseen AST- ja resistenssitestaukseen terveydenhoitoyksikössä.