How to manage the pandemic banner

Miten hallita COVID-19-pandemiaa

Ratkaisut yhteiskunnalle

Joulukuusta 2019 lähtien COVID-19 on levinnyt ympäri maailman. Monissa maissa ainoa tapa rajoittaa pandemian leviämistä on ollut yhteiskunnan toimintojen laajamittainen sulkeminen, jolla on ollut lukuisia negatiivisia taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia.

Pandemian hallintaan ja yhteiskunnan käynnissä pitämiseen on kuitenkin olemassa parempi ratkaisu. Se vaatii reaaliaikaista ja kattavaa epidemiologista tilannekuvaa yhteisöstä. mariPOC® COVID-19 -testi soveltuu täydellisesti tähän tarkoitukseen.

mariPOC® on käytettävissä suoraan näytteenottopaikassa. Se tarjoaa korkean suorituskyvyn, nopeat tulokset ja se mahdollistaa yksilöiden säännöllisen testaamisen. Tässä on ratkaisu positiivisten tapausten havaitsemiseen ennen muiden tartuttamista ja asianmukaisiin eristystoimenpiteisiin ryhtymiseen riittävän ajoissa.

Toisin kuin muilla antigeenitesteillä, mariPOC®-testauksella COVID-19 voidaan tunnistaa rinnakkain jopa 11 muun vakavan hengitysteiden taudinaiheuttajan kanssa. Tämä ominaisuus on erittäin arvokas influenssakauden aikana tarkan diagnoosin ja ennusteen saamiseksi.

mariPOC®-analysaattoreilla saadut tulokset siirretään anonymisoidusti mariCloud®-pilvipalveluun, jossa muodostetaan reaaliaikainen epidemiologinen tilannekuva alueesta. mariCloud®-palvelu näyttää positiivisten löydösten osuuden tutkittujen henkilöiden kokonaismäärästä, mikä antaa tarkemman kuvan tilanteesta kuin perinteiset löydöstilastot. Nämä tiedot ovat tärkeitä epidemian kehittymisen ennustamiseksi ja paikallisten toimenpiteiden optimoimiseksi.

 

Miten hallita COVID-19 pandemiaa - mariPOC

 

mariPOC® mahdollistaa yksilöiden säännöllisen testaamisen ja kyvyn erottaa muut samankaltaisia oireita aiheuttavat hengitystieinfektiot. mariCloud® tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan SARS-CoV-2:n ja muiden vakavien hengitysteiden taudinaiheuttajien paikallisesta epidemiologiasta.

mariPOC®-testijärjestelmä sopii täydellisesti COVID-19-seurantaan.
Se on monitoimityökalu virusten leviämisen rajoittamiseksi, pandemian hallitsemiseksi ja yhteiskunnan käynnissä pitämiseksi.

Ratkaisut matkustajien testaamiseen

Valtiot ovat asettaneet uusia rajoituksia ja säännöksiä kansainväliselle matkustamiselle koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Ainoa tapa pitää yhteiskunnat ja taloudet toiminnassa ja minimoida samalla koronaviruksen leviäminen on sallia vain oireettomien ihmisten matkustaminen ja noudattaa aktiivista testausstrategiaa.

Täysin automatisoitu mariPOC®-testi soveltuu erinomaisesti  COVID-19-infektiivisten matkustajien testaamiseen lentokentillä, satamissa, rautatieasemilla ja linja-autoasemilla ainutlaatuisten ominaisuuksiensa vuoksi:

  • Nopeat tulokset: Tartuttavat henkilöt tunnistetaan ennen turvatarkastusta tai viimeistään ennen lennolle nousua tai pian lennon laskeutumisen jälkeen ja viimeistään ennen lentokentältä poistumista
  • Erittäin herkkä: Kaikki tartuttavat henkilöt tunnistetaan
  • Testaus paikan päällä: Testi voidaan suorittaa helposti lentokentällä ilman erityistä laboratoriokoulutusta
  • Korkea kapasiteetti: 300 matkustajaa voidaan testata vuorokaudessa vain yhdellä mariPOC-analysaattorilla
  • Tehokas käyttö: näytteiden analysointiin tarvitaan vain yksi henkilö kerrallaan
  • Korkea tarkkuus: Automaattisen mariPOC-testin spesifisyys on markkinoiden paras. Testi havaitsee suoraan virusproteiineja ja identifioi siten positiiviseksi vain ne henkilöt, joilla todella on sairaus. PCR-testit sen sijaan reagoivat viruksen geenien pieniin määriin. PCR-positiivisuus ei tarkoita, että henkilö on tartuttava. mariPOC:n etuna on, että tarpeettomat eristykset ja karanteenit vältetään

 

Matkustajien maahantulotestaus

Testaamalla matkustajat heti lennon laskeuduttua, kaikki tarttuvat henkilöt voidaan tunnistaa ennen kuin he poistuvat lentokentältä ja jatkavat matkustusta maan sisällä. mariPOC on räätälöity täyttämään tiukat rajavalvontavaatimukset.

 

mariPOC koronatestaus lentokentillä ennen lähtöä kaavio

Matkustajien testaus ennen lähtöä

mariPOC® soveltuu myös matkustajien COVID-19-testaamiseen ennen lähtöä. 48-72 tuntia aikaisemmin saatu negatiivinen COVID-19-todistus ei enää edusta luotettavasti matkustajien nykytilaa. Nopean suorituskykynsä ansiosta mariPOCia voidaan käyttää fit2fly-sertifikaatin hankkimiseen tai uusimiseen juuri ennen lähtöä.

mariPOC koronatestaus lentokentillä saapumisen jälkeen kaavio

 

Matkailijoista voidaan ottaa näyte heti lentokentälle saavuttaessa. COVID-19-viruksen superlevittäjät voidaan tunnistaa jo ennen turvatarkastusta. 55 minuutin kuluttua tunnistetaan jopa yksilöt, jotka kantavat vain pieniä virusmääriä, mutta ovat tartuttavia. Tämän seurauksena vain ei-tartuttavat henkilöt nousevat lennolle.

Ratkaisut yrityksille

Yritykset tekevät parhaansa toipuakseen pandemian taloudellisista vaikutuksista ja pitääkseen tehtaansa ja toimintonsa turvallisesti auki. Työntekijöiden ja asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen on ensisijaisen tärkeää. Yrityksillä voi olla vaikeuksia löytää sopiva koronavirustestausjärjestelmä työntekijöilleen. Keskuslaboratorion PCR-testaus tarkoittaa väistämättä pitkiä viivästyksiä testitulosten saamisessa, eikä pitkä tulosaika vastaa tarpeisiin pitää tehtaat turvallisesti auki.

mariPOC koronavirustestaus työpaikoilla kaavio

mariPOCin koronavirustestillä voidaan toteuttaa tehokkaita testausstrategioita, jotka takaavat sekä yrityksen sujuvan toiminnan että työntekijöiden terveyden. mariPOC-testit voidaan tehdä yrityksen omissa tiloissa, mikä mahdollistaa nopean tulosten saamisen.

Olemme saaneet hyvää palautetta mariPOCin käyttöönotoista työterveystestauksessa esimerkiksi Keski-Euroopan tuotantolaitoksissa sekä paperitehtaissa Etelä-Amerikassa ja Suomessa.

Nämä asiakkaat hyödyntävät mariPOCin suurta testauskapasiteettia, joka on 300 testiä 24 tunnissa.
mariPOC pitää tehtaat vapaina koronaviruksesta ja tukee yritysten käynnissä pitämistä.