ArcDian TPX-teknologia mahdollistaa herkän ja spesifisen diagnostiikan

mariPOC® ja ArcDia™ TPX -teknologia

mariPOC®-testijärjestelmä hyödyntää patentoitua kaksoisfotoniviritteistä fluoresenssitekniikkaa ArcDia™ TPX -teknologiaa. Tekniikassa käytetään immunomäärityksen kiinteän faasin reaktiokantajina polystyreenimikropartikkeleita. Mikropartikkeleiden pinnalle muodostuu analyytin pitoisuuden suhteessa kolmen komponentin komplekseja MAb-Ag-MAb*, jossa MAb on kiinteän faasin vasta-aine, Ag on antigeeni ja MAb* fluoresoivalla merkkiaineella leimattu vasta-aine (koetin).

Signaalin mittaus tapahtuu kaksoisfotoniviritteisellä fluoresenssilla (λex=1064 nm). Lasersäteiden säteilyvoimat vetävät mikropartikkelit fokuksen optiseen loukkuun. Mikropartikkeleiden pintaan sitoutunut leimattu vasta-aine erotetaan sitoutumattomasta koettimesta optisesti (ilman pesuja). Reaktiokuopasta mitataan fluoresenssisignaalia sekä mikropartikkeleista (spesifinen signaali) että liuostaustasta (sitoutumaton koetin ja näytematriisi). Tämä mahdollistaa näytematriisista peräisin olevien häiriötekijöiden tehokkaan eliminoinnin.