TEKNOLOGIA

mariPOC® ja ArcDia™ TPX -teknologia

mariPOC®-testijärjestelmä hyödyntää patentoitua kaksoisfotoniviritteistä fluoresenssitekniikkaa ArcDia™ TPX -teknologiaa. Tekniikassa käytetään immunomäärityksen kiinteän faasin reaktiokantajina polystyreenimikropartikkeleita. Mikropartikkeleiden pinnalle muodostuu analyytin pitoisuuden suhteessa kolmen komponentin komplekseja MAb-Ag-MAb*, jossa MAb on kiinteän faasin vasta-aine, Ag on antigeeni ja MAb* fluoresoivalla merkkiaineella leimattu vasta-aine (koetin).

Signaalin mittaus tapahtuu kaksoisfotoniviritteisellä fluoresenssilla (λex=1064 nm). Lasersäteiden säteilyvoimat vetävät mikropartikkelit fokuksen optiseen loukkuun. Mikropartikkeleiden pintaan sitoutunut leimattu vasta-aine erotetaan sitoutumattomasta koettimesta optisesti (ilman pesuja). Reaktiokuopasta mitataan fluoresenssisignaalia sekä mikropartikkeleista (spesifinen signaali) että liuostaustasta (sitoutumaton koetin ja näytematriisi). Tämä mahdollistaa näytematriisista peräisin olevien häiriötekijöiden tehokkaan eliminoinnin.microparticle complex half sphere_text FI