teknologia banner good quality

mariPOC® ja ArcDia™ TPX -teknologia

mariPOC®-testijärjestelmä hyödyntää patentoitua, laajasti julkaistua ja suomessa kehitettyä kaksoisfotoniviritteistä fluoresenssitekniikkaa ArcDia™ TPX -teknologiaa. Tekniikassa käytetään immunomäärityksen kiinteän faasin reaktiokantajina polystyreenimikropartikkeleita. Mikropartikkeleiden pinnalle muodostuu analyytin pitoisuuden suhteessa kolmen komponentin komplekseja MAb-Ag-MAb*, jossa MAb on kiinteän faasin vasta-aine, Ag on taudinaiheuttajan antigeeni ja MAb* fluoresoivalla merkkiaineella leimattu vasta-aine tai vasta-aineilla pinnoitettu fluoresoiva pieni partikkeli (koetin). Reagenssit ovat valmiina reaktiokaivoissa kuivattuina. mariPOC-laite annostelee automaattisesti nesteeseen liuotetun näytteen reaktiokaivoihin, sekoittaa levyn reagenssien suspensoimiseksi, inkuboi ja mittaa fluoresenssin.

Signaalin mittaus tapahtuu kaksoisfotoniviritteisellä fluoresenssilla, jossa viritys saadaan aikaiseksi korkean toistotaajuuden ja intensiteetin infrapunalaservalolla (λex=1064 nm). Lasersäteiden säteilyvoimat työntävät mikropartikkelit fokuksen optiseen loukkuun ja sen läpi. Mikropartikkeleiden pintaan sitoutunut leimattu vasta-aine erotetaan sitoutumattomasta koettimesta optisesti ilman pesuja. Reaktiokuopasta mitataan fluoresenssisignaalia sekä mikropartikkeleista (spesifinen signaali) että liuostaustasta (sitoutumaton koetin ja näytematriisi). Tämä mahdollistaa näytematriisista peräisin olevien häiriötekijöiden tehokkaan eliminoinnin ja analyysin onnistumisen autoverifioinnin. mariPOC®-testijärjestelmässä monianalyyttinen testaus on tyypillisesti toteutettu niin, että kullekin mitattavalle taudinaiheuttajalle on oma reaktiokaivonsa.