mariAST® - Nopea antibioottiresistenssitesti suoraan potilasnäytteestä

 

Edistynein testijärjestelmä nopeaan resistenssitestaukseen

mariAST yhdistää mikrotilavuuden kuopassa tehtävän viljelyn ja spesifisen bakteeriosoituksen. mariAST seuraa reaaliajassa lajispesifistä bakteerikasvua antibiootin läsnä ollessa.

Prosessi tuottaa tunnistuksen parissakymmenessä minuutissa vahvoille positiiviselle näytteille.

Fenotyyppiset resistenssitulokset raportoidaan tunneissa näytteenotosta ja suoraan kliinisestä sekaflooranäytteestä.

Mikä mariAST-testijärjestelmä on?

 • Kymmenkertaisesti nopeutettu versio kultaisesta standardista
 • Kilpailevat metodologiat soveltuvat vain testaukseen ”suoraan positiivisista veriviljelypulloista”
 • Ensimmäinen metodologia, joka mahdollistaa fenotyyppisen resistenssitestauksen suoraan kliinisistä sekaflooranäytteistä
 • Ainoa esitelty testijärjestelmä, joka mahdollistaa resistenssitestauksen potilasläheisessä diagnostiikassa
 • Yhdistää mikrotilavuuden kuopassa tehtävän viljelyn ja pesuvapaalla fluoresenssi-immunomäärityksellä tehdyn spesifisen bakteeriosoituksen
 • Toimii jatkuvasyöttöisellä periaatteella ja tarjoaa reaaliaikaisen mittauksen
 • Hyödyntää samaa täysin automatisoitua ja toimivaksi osoitettua TPX-tekniikkaa kuin CE-merkitty mariPOC
 • Toistaiseksi vain tutkimuskäyttöön

Miksi valita mariAST?

 • Tarkat ja nopeat fenotyyppiset tulokset
 • On yleisesti tunnettua, että fenotyyppinen resistenssitestaus on tarkempaa kuin genotyyppinen
 • Ei kompromissia herkkyyden ja tulosajan kesken
 • Erittäin helppo käyttää ja lyhyt työstöaika
 • Automaattinen analyysi ja tulosten luenta
 • Voidaan kytkeä laboratoriotietojärjestelmiin

mariAST mahdollistaa

 • Aikaisen diagnoosin ja taudinaiheuttajanmukaisen hoidon
 • Joustavan näytteiden analyysin ja korkean kapasiteetin
 • Tarkan antibioottien käytön
 • Tarkan potilaiden kohortoinnin ja nopean tarpeettoman eristyksen purun
 • Optimoidun kustannustehokkuuden ja potilasvirran

Millaisiin sovelluksiin mariAST sopii?

 • Teknologia tarjoaa eniten lisäarvoa silloin, kun tuloksen nopeudella on merkitystä, mahdollisten mikrobien määrä on rajallinen ja ns. breakpoint-antibioottipitoisuuden testaus riittää
 • Mahdollisia sovelluksia ovat esimerkiksi MRSA-seulonta ja -testaus, sukupuolitaudit ja pneumokokki
 • Teknisesti mariAST sopii myös MIC:ien (minimal inhibitory concentration) määritykseen

mariAST on ainutlaatuinen

Viimeaikainen trendi mikrobiologiassa on kohti nopeaa fenotyyppistä AST- ja resistenssitestausta suoraan positiivisista veriviljelypulloista (verenmyrkytyksen diagnostiikassa). Nämä menetelmät, kuten automaattinen mikroskopia, eivät mahdollista sekaflooranäytteiden suoraa mittaamista. Vaikka verenmyrkytys on kliinisesti erittäin vakava tauti ja nopea diagnostiikka tärkeää, se edustaa vain hyvin pientä osaa kaikesta AST- ja resistenssitestauksesta.

Antimikrobiresistentin leviämisen takia tavallisista infektioista on tulossa mahdottomia hoitaa. Resistenttien taudinaiheuttajien diagnosoimiseksi ja resistenttiyden synnyn minimoimiseksi ongelma tulisi ratkaista hajautetulla ja nopealla infektiodiagnostiikalla. Diagnostiikan tulisi kattaa sekä lajitunnistus että resistenssitestaus. mariAST on ainoa esitetty testijärjestelmä, joka on teknisesti ja taloudellisesti soveltuva nopeaan ja fenotyyppiseen AST- ja resistenssitestaukseen terveydenhoitoyksikössä.

Antibioottiresistenssi

Antibioottiherkkyys- ja resistenssitestaus (AST/ART) sairaalahoidossa olevilta potilailta on normaalia toimintaa kliinisen mikrobiologian laboratorioissa ympäri maailman. Jo tällä hetkellä yli 700 000 ihmistä kuolee joka vuosi lääkeresistenttien bakteerien aiheuttamiin infektioihin. Luku saattaa saavuttaa 10 miljoonaa vuoteen 2050 mennessä, ellei tehokkaisiin torjuntatoimiin ryhdytä. Uusien antibioottiresistenttien bakteerien ja bakteerikantojen syntyminen tarkoittaa sitä, että antibioottiherkkyys- ja resistenssitestausta tarvitaan terveyskeskuksissa tavallisten infektioiden hoidon optimoinnissa. Toistaiseksi niitä on hoidettu kokemusperäisesti (empiirisesti).

Viranomaiset ja mielipidejohtajat kautta maailman korostavat uusien teknologisten ratkaisujen tarvetta antibioottiresistenssiongelman torjumiseksi. Harkitsematon ja väärä antibioottien käyttö jatkaa antibioottiresistenssiongelman leviämistä. WHO:n mukaan resistenssiongelma on suurin globaali terveysuhka 2000-luvulla ja se tarvitsee kiireellisesti toimia. Toimien keskiössä tulisi olla nopea ja hoitopaikkoihin hajautettu infektioiden tunnistus ja resistenssitestaus.