ArcDian TPX-teknologia mahdollistaa herkän ja spesifisen diagnostiikan

ArcDia™ TPX -teknologia

ArcDia™ TPX -mittatekniikka perustuu kaksoisfotoniviritteiseen fluoresenssiin ja mikropartikkeleiden käyttöön reaktion kiintofaasin kantajina. Teknologian on osoitettu soveltuvan kaikkiin laboratoriossa tyypillisesti suoritettaviin immunokemiallisiin sovelluksiin kuten kvantitatiivisiin immunomäärityksiin ja nukleiinihappo-osoitustesteihin sekä entsyymireaktiota hyödyntäviin kliinisen kemian määrityksiin. Teknologian potentiaalinen sovelluskenttä tutkimuksissa ja kliinisen diagnostiikan sovelluksissa on hyvin laaja. mariPOC®-testijärjestelmä hyödyntää patentoitua ArcDia™ TPX -mittatekniikkaa.

ArcDia™ TPX -mittatekniikan teknologiset hyödyt:

  • Erotusvapaa fluoresenssin mittaus
  • Yksivaiheinen määritys
  • Reaaliaikainen reaktiokinetiikan seuranta
  • Reaktiotilavuudesta riippumaton suorituskyky ja tarkkuus
  • Pienet reaktiotilavuudet
  • Yhteensopivuus kuivatuille reagensseille
  • Erinomainen herkkyys
  • Laaja dynaaminen alue
  • Erinomainen toistettavuus

ArcDia™ TPX -mittatekniikan kehittämistä ovat tukeneet Suomen Akatemia, Tekes (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) ja Euroopan Unioni.