mariPOC Technology banner

ArcDia™ TPX -teknologia

ArcDia™ TPX -mittatekniikka perustuu kaksoisfotoniviritteiseen fluoresenssiin ja mikropartikkeleiden käyttöön reaktion kiintofaasin kantajina. Teknologian on osoitettu soveltuvan kaikkiin laboratoriossa tyypillisesti suoritettaviin immunokemiallisiin sovelluksiin kuten kvantitatiivisiin immunomäärityksiin ja nukleiinihappo-osoitustesteihin sekä entsyymireaktiota hyödyntäviin kliinisen kemian määrityksiin. Teknologian potentiaalinen sovelluskenttä tutkimuksissa ja kliinisen diagnostiikan sovelluksissa on hyvin laaja. mariPOC®-testijärjestelmä hyödyntää patentoitua ArcDia™ TPX -mittatekniikkaa.

ArcDia™ TPX -mittatekniikan teknologiset hyödyt:

 • Erotusvapaa fluoresenssin mittaus
 • Yksivaiheinen määritys
 • Reaaliaikainen reaktiokinetiikan seuranta
 • Reaktiotilavuudesta riippumaton suorituskyky ja tarkkuus
 • Pienet reaktiotilavuudet
 • Yhteensopivuus kuivatuille reagensseille
 • Erinomainen herkkyys
 • Laaja dynaaminen alue
 • Erinomainen toistettavuus

ArcDia™ TPX -mittatekniikan kehittämistä ovat tukeneet Suomen Akatemia, Tekes (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) ja Euroopan Unioni.

Patentit

 • US 8,883,093 / JP 5716088 / RU 2568885 / CN 103068485 / BR 112012029958-1 Sealing of reaction cuvettes for bioaffinity assays
 • EP 1401962 / US 7,198,958 / JP 4382474 A method for increasing hydrophilicity of fluorescent label compounds
 • EP 1402263 / US 7,763,439 / RU 2296333 / JP 4340149 / CN 1257408 Two-photon absorbing dipyrromethene difluoride dyes and their applications
 • EP 1714139 / US 10295465 / RU 2362987 Use of two-photon excited fluorescence in assays of clinical chemistry analytes

Muita patenttihakemuksia vireillä.

Lisensointi

ArcDia on kiinnostunut lisensoimaan infektioiden antigeenitestaukseen liittyviä uusia innovaatioita, kuten vasta-ainesitojia ja tuotekehitysaihioita.

ArcDia™ TPX -mittateknologia on saatavilla lisensointia varten. Kysy lisää.