Varmista taudinaiheuttajaspesifinen diagnoosi ja oikea hoito mariPOCin kattavilla testeillä

mariPOC® on automaattinen testijärjestelmä, joka mahdollistaa akuuttien infektiotautien aiheuttajien tunnistamisen nopeasti ja monianalyyttisesti. mariPOC-testit soveltuvat parhaiten hajautettuun diagnostiikkaan, kuten terveyskeskusten ja yksityisten lääkäriasemien vieritestilaboratorioihin sekä sairaaloiden päivystysosastoille. Testijärjestelmämme yhdistää spesifisen antigeeniosoituksen ainutlaatuiseen laserpohjaiseen analyysiteknologiaan, joka perustuu Suomessa kehitettyyn kaksoisfotoniviritteiseen fluoresenssitekniikkaan. Tulosten luotettavuus varmistetaan testijärjestelmän automaattisen laaduntarkkailun avulla. Kaikki testit ovat IVD CE –merkittyjä ja tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

mariPOC-testijärjestelmä on erittäin helppokäyttöinen, joten laitetta voidaan käyttää jo lyhyen perehdytyksen jälkeen. Näytteiden esikäsittelyaika on 1–3 minuuttia riippuen käytössä olevasta testistä. mariPOC mahdollistaa uusien näytteiden jatkuvan syötön, jolloin yhden työvuoron aikana voidaan analysoida 50–100 näytettä.

Nopeat tulokset takaavat oikean diagnoosin ilman viivettä. Tulosten raportointiajat ovat testikohtaisia. Quick-sarjan testeillä tulokset raportoidaan jo 15–20 minuutissa. A-ryhmän streptokokille viljelyä vastaava tulos raportoidaan 15 minuutissa ja viljelyä herkempi testitulos alle tunnissa. Muilla testeillä valtaosa positiivisista löydöksistä saadaan 20 minuutissa ja matalat positiiviset ja negatiiviset 1–2 tunnissa.

Intuitiivinen käyttöliittymä näyttää automaattisen fluoresenssimittauksen tulokset selkeästi ja yksiselitteisesti positiivisena tai negatiivisena. Testilaite on mahdollista kytkeä laboratorion tietojenkäsittelyjärjestelmään (LIS), mikä nopeuttaa käyttöä sekä vähentää inhimillisiä virheitä.

Throat circle vector

Nielutulehduksen eli angiinan oireille

Small guts circle vector

Suolistoinfektion eli ripulin oireille

Big guts circle vector

Clostridium difficile -infektion eli antibioottiripulin testaamisen

Laajoilla testipaneeleilla löydät taudinaiheuttajan yhdestä näytteestä

Akuuteille infektiotaudeille, kuten influenssalle, COVID-19:sta ja suolistotieinfektioille, on tyypillistä, että taudinaiheuttajaa ei voida diagnosoida luotettavasti pelkkien oireiden perusteella. Edes eroa bakteeri- ja virustautien välillä, eli tarkkaa päätöstä antibioottihoidosta, ei pysty tekemään ilman laboratoriotestausta. Tarkan diagnoosin tekemiseksi potilaasta tulee testata useita taudinaiheuttajia samalla kertaa.

mariPOCin antigeenitestejä käytetään akuutin infektion toteamiseen. Testien etuna on nopeus, hyvä korrelaatio tartuttavuuden kanssa ja se, että testitulos saadaan usein jo 20 minuutin kuluttua. Toisin kuin PCR-testauksessa, näytettä ei tarvitse lähettää keskuslaboratorioon testausta varten, vaan testi voidaan tehdä näytteenottopaikassa.

Katso lisää eri testimenetelmien ominaispiirteistä alla olevasta taulukosta.

mariPOC-antigeenitestien-ja-PCR-testimenetelmien-ominaispiirteet