Laajoilla testipaneeleilla saadaan useampi tulos yhdestä näytteestä

Laajoilla testipaneeleilla löydät taudinaiheuttajan yhdestä näytteestä

mariPOC® testit

Throat circle vector

Nielutulehduksen eli angiinan oireille

Small guts circle vector

Suolistoinfektion eli ripulin oireille

Big guts circle vector

Clostridium difficile -infektion eli antibioottiripulin testaamisen

Laajoilla testipaneeleilla taudinaiheuttaja löytyy yhdestä näytteestä

Varmista oikea taudinaiheuttajaspesifinen diagnoosi ja hoito kattavilla ja tarkoilla mariPOC®-testeillä!

Akuuteille infektiotaudeille, kuten influenssalle ja muille hengitystieinfektioille, on tyypillistä, että taudinaiheuttajaa ei voida diagnosoida luotettavasti pelkkien oireiden perusteella. Edes eroa bakteeri- ja virustautien välillä, eli tarkkaa päätöstä antibioottihoidosta, ei pysty tekemään ilman laboratoriotestausta. Samanlaisia oireita aiheuttavia taudinaiheuttajia on useita. Tästä syystä tarkan diagnoosin tekemiseksi potilaasta tulee testata useita taudinaiheuttajia samalla kertaa.

mariPOC®-testijärjestelmä mahdollistaa usean taudinaiheuttajan analysoimisen nopeasti ja helposti yhdestä ei-invasiivisesta potilasnäytteestä. mariPOC®-testit eivät vaadi verinäytteen ottamista. mariPOC® on herkempi ja spesifisempi kuin perinteinen tikkupikatestaus ja se mahdollistaa keskuslaboratoriotasoisen tarkkuuden pikadiagnostiikassa. Tulosten luotettavuus varmistetaan testijärjestelmän automaattisen laaduntarkkailun avulla. Kaikki testit ovat IVD CE -merkittyjä.

Tulosten raportointiajat ovat testikohtaisia. Quick-sarjan testeillä tulokset raportoidaan jo 15-20 minuutissa. A-ryhmän streptokokille viljelyä vastaava tulos raportoidaan 15 minuutissa ja viljelyä herkempi testitulos alle tunnissa. Muilla testeillä alustavat tulokset saadaan 20 minuutissa ja lopulliset tulokset kahdessa tunnissa. Jopa 90 % viruspositiivisista näytteistä raportoidaan jo alustavassa vaiheessa.