mariPOC CDI banner

mariPOC® CDI -testi infektiivisen antibioottiripulin testaamiseen

Clostridium difficile

Clostridium difficile -infektio (CDI) on yleisimmin diagnosoitu terveydenhuoltoon ja antibioottien käyttöön liittyvä ripulin aiheuttaja. Tyypillisesti CDI:tä esiintyy iäkkäämmillä laitoshoidon potilailla antibioottikuurin aikana tai sen jälkeen. Antibioottihoito tuhoaa taudinaiheuttajan lisäksi myös suoliston normaalia hyvää bakteeristoa, jolloin C. difficile saa elintilaa suolistossa ja se voi aiheuttaa CDI-taudin. CDI:n oireet aiheutuvat bakteerin tuottamista toksiineista A ja B, jotka ovat suolistoa tuhoavia solumyrkkyjä. Toksiinien tunnistus ulostenäytteestä on kansainvälisten suositusten mukaan oleellinen osa taudin toteamista ja hoitoa.

mariPOC® CDI -testi tunnistaa C. difficile -bakteerin sekä sen tuottamat toksiinit A/B luotettavasti ja nopeasti!

Oireita aiheuttavia toksiineja tuottavat vain ne C. difficile -kannat, joilla on toksiinigeeni. Toksigeenisen C. difficile -kannan osoitus on mahdollista tehdä myös niin kutsutuilla geenimonistusmenetelmillä. Positiivinen tulos geenimonistusmenetelmällä ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että infektion aiheuttaja on C. difficile. Osa ihmisistä on bakteerin oireettomia kantajia ja geenille positiiviset kannat eivät aina tuota toksiinia tai ne voivat olla harmittomassa itiömuodossa. Tästä syystä pelkän geenimonistukseen perustuvan testauksen ennustearvo CDI-taudille on hyvin alhainen, noin 50 %. Alhainen ennustearvo johtaa ylidiagnosointiin ja turhiin antibioottikuureihin. mariPOC® CDI -testi mittaa suoraan tautia aiheuttavia toksiineja, minkä vuoksi sen ennustearvo on hyvin korkea, lähes 100 %. mariPOC® CDI -testillä voidaan siis optimoida antibioottien käyttöä sekä välttää turhat antibioottikuurit.

mariPOC® CDI -testi noudattaa Euroopan kliinisen mikrobiologian ja infektiotautien tiedeseuran ESCMIDin suositusta C. difficile -infektion diagnosoimisesta kaksivaiheisesti.

  1. Bakteerin osoitus ulosteesta herkällä testillä (GDH tai geenimonistustesti):
    GDH (glutamaattidehydro- genaasi) on kaikkien C. difficile -bakteerien suurissa määrin tuottama proteiini.
  2. Solumyrkkyjen osoitus ulosteesta toksiini A/B -testillä: Toksiinien tunnistuksella varmennetaan infektion aiheuttajaksi C. difficile -bakteeri.

mariPOC® CDI -testi raportoi tulokset GDH:lle sekä toksiineille A ja B yhdestä näytteestä samalla kertaa. mariPOC® CDI -testi tarjoaa markkinoiden parhaan testaustarkkuuden (accuracy) CDI:n diagnosoinnin avuksi. Verrattuna nykyiseen pikatestauksen markkinajohtajaan mariPOC® CDI -testi löytää 20 % enemmän todennettuja toksiinipositiviisia näytteitä. Tämä mahdollistaa CDI:n diagnosoimisen aikaisempaa herkemmin ilman ylidiagnosoinnin vaaraa.
mariPOC GDH -testi poissulkee CDI:n korkealla 99,0 %:n negatiivisella ennustearvolla.

mariPOC® CDI -testi antaa tuloksen kahdessa vaiheessa

Alustavat tulokset: 20 minuuttia (positiiviset tulokset)
Lopulliset tulokset: 2 tuntia (matalat positiiviset ja negatiiviset tulokset)

mariPOC® Gastro ja CDI

Yhdestä näytteestä voidaan analysoida Gastro ja CDI -testipaneelit samanaikaisesti!
CDI-taudin riskiryhmään kuuluvat yli 65-vuotiaat sairaalahoidon potilaat. CDI-tapauksia esiintyy kuitenkin yhä useammin riskiryhmän ulkopuolisilla potilailla, joiden diagnoosi saattaa viivästyä ilman asianmukaista testausta. Tämän vuoksi ESCMID suosittelee CDI:n testausta kaikista akuuteista ripulinäytteistä. Lisäksi suosituksen mukaan toksiini A/B -negatiivisista CDI-epäilynäytteistä tulisi jatkotutkia muita akuutteja suolistoinfektioita aiheuttavia taudinaiheuttajia. Näin löydetään piilevät CDI-tapaukset tai tunnistetaan ripulin mahdollinen muu taudinaiheuttaja. Tuoreessa tutkimuksessa mariPOC® Gastro -testillä tunnistettiin CDI-epäilynäytteistä rotaviruksen aiheuttama osastoepidemia ja löydettiin muu infektiivinen taudinaiheuttaja yhteensä 4,5 % näytteistä.

mariPOC® on markkinoiden ensimmäinen automatisoitu suoraan taudinaiheuttajan tunnistukseen perustuva testi, joka mahdollistaa suosituksen mukaisen CDI-testauksen ja muiden taudinaiheuttajien tunnistamisen kustannustehokkaasti yhdellä analyysillä.