mariPOC COVID banner

mariPOC® COVID-19-testit

Tärkeimmät ominaisuudet
Automatisoitu ja helppokäyttöinen testijärjestelmäTestipaneelit jokaiseen tarpeeseenUseimmat tartuttajat havaitaan 20
minuutissa
300 testiä/päivä näytteenottopaikassaTunnistaa kaikki virusmuunnokset

Helppo ja nopea työnkulku

mariPOC näytteenkäsittely
  • 20 minuuttia: > 90 % positiivisista näytteistä raportoidaan ja niiden perusteella voidaan päättää karanteenista ja hoitotoimista
  • 55 minuuttia: Matalat positiiviset ja negatiiviset tulokset raportoidaan

Koronatestin näytteenotto tapahtuu tyypillisesti ottamalla nukkatikkunäyte nenänielusta. Näytteiden esikäsittely ennen automaattista analysointia on helppoa ja se tehdään käyttäjäturvallisesti suljetussa näyteputkessa.

Testivalikoima

Mitä eroavaisuuksia markkinoilla olevilla SARS-CoV-2-testeillä on?

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla olevat kolme päätyyppiä SARS-CoV-2:n havaitsemiseksi ovat PCR-geenitestit, vasta-ainetestit ja antigeenitestit. Testien tekninen ero perustuu siihen, minkä molekyylin ne havaitsevat:

  • Vasta-ainetestit havaitsevat potilaan immuunijärjestelmän vasteen
  • PCR-geenitestit havaitsevat viruksen geneettisen materiaalin
  • Antigeenitestit havaitsevat viruksen proteiinit

Eri testityypit soveltuvat erilaisiin kliinisiin käyttötarkoituksiin:

  • Vasta-ainetestit ovat suunniteltu määrittämään, onko potilas aiemmin saanut SARS-CoV-2-tartunnan.
  • Äärimmäisen herkät PCR-geenitestit ovat suunniteltu siten, että negatiiviset tulokset sulkevat infektiot pois suurella todennäköisyydellä. Virusgeenien jäämiä voidaan kuitenkin löytää potilailta kauan sen jälkeen, kun infektio on poistunut. Tämän menetelmän väärät positiiviset tulokset ovat todella yleisiä, kun niitä käytetään tarttuvuuden arviointiin.
  • Antigeenitestit ovat ainoa pikatestityyppi, joka on suunniteltu tartuttavien yksilöiden havaitsemiseen. Siksi ne sopivat täydellisesti laajaan infektiivisten yksilöiden seulontaan ja akuuttien infektioiden diagnosointiin.

 

mariPOC® COVID-19 -testi täyttää ihanteellisen seulontatestin vaatimukset. Se on helppokäyttöinen, vaatii vain lyhyen näytteiden käsittelyajan, tarjoaa nopeat tulokset ja testaus voidaan suorittaa näytteenottopaikassa.