Näytteenotto nielusta

Näytteenotto

Miksi näytteenotto on tärkeää?

  • Näytteenoton onnistuminen ja näytteenottoaika oireiden puhkeamisesta vaikuttavat testin tarkkuuteen ja varsinkin herkkyyteen.
  • Hyväkään testi ei pysty korjaamaan huonoa näytteenottoa.

Nukkatikkunäytteenoton vaiheet nenänielusta: 

  • Pyydä potilasta niistämään nenä aina kun on mahdollista.
  • Kallista potilaan päätä taaksepäin.
  • Työnnä nukkatikku reippaasti sieraimeen kitalaen kanssa yhdensuuntaisesti, lapsilla syvyytenä vähintään 4-8 cm ja aikuisilla 8-12 cm.
  • Hankaa nukkatikkua limakalvoa vasten näytteenottosyvyydessä useasti ja poista tikku.

 

Nukkatikkunäytteenoton vaiheet kurkusta:

  • Paina kieltä alas puulastalla.
  • Pyyhi nukkatikulla tukevasti nielun takaseinää ja nielukaarta. Varo koskemasta posken limakalvoja ja kieltä, jotta näytetikkuun tarttuisi mahdollisimman paljon taudinaiheuttajia nielusta.

mariPOC® näytteenotto-opas

 

Nukkatikut

  • Valmistaja suosittelee mariPOC® respi ja pharyn -testien näytteenotossa käytettävän vain taulukossa esitettyjä nylonnukkatikkuja.
  • Edustavan näytemateriaalin saamiseksi näytteenottoon tulisi valita mahdollisimman suuri nukkatikku potilaan koko huomioiden.