Näytteenotto nielusta

Näytteenotto ja näytteen esikäsittely

Nenänielunäytteestä
Nielunäytteestä

Miksi näytteenotto on tärkeää?

 • Näytteenoton onnistuminen ja näytteenottoaika oireiden ilmentymisestä vaikuttavat testin tarkkuuteen ja varsinkin herkkyyteen
 • Hyväkään testi ei pysty korjaamaan huonoa näytteenottoa
 • Hengitystievirustaudinaiheuttajien havaitsemiseksi näyte tulisi ottaa kuuden päivän sisällä oireiden alkamisesta ja mieluiten viiden päivän kuluessa.
  Virusmäärät laskevat ajan kuluessa ja virusantigeenejä ei yleensä ole havaittavissa enää 6‒7 päivän
  jälkeen oireiden alkamisesta. Suurimmillaan viruspitoisuudet ovat tyypillisesti 1‒3 päivän aikana oireiden alkamisesta

mariPOC® opas näytteenottoon 

Nenänielunäytteenotto

Nukkatikkunäytteenoton vaiheet nenänielusta

 • Pyydä potilasta niistämään nenä ennen näytteenottoa, jos mahdollista
 • Kallista potilaan päätä taaksepäin
 • Työnnä nukkatikku reippaasti sieraimeen kitalaen kanssa yhdensuuntaisesti, lapsilla syvyytenä vähintään 4–8 cm ja aikuisilla 8–12 cm
 • Hankaa nukkatikkua limakalvoa vasten pyörittämällä näytteenottosyvyydessä useasti ja poista tikku

Näytteen esikäsittely – nukkatikkunäyte

 1. Ota näyte nenänielusta ja katkaise nukkatikku (Flocked swab) näyteputkeen
 2. Lisää RTI-näyteliuos ja sekoita
 3. Aseta viivakooditettu näyteputki mariPOC®-mittalaitteeseen

mariPOC® Respi -testi nukkatikkunäytteen esikäsittelyohje

Näytteen esikäsittely – imulimanäyte

 • Soveltuu laboratoriotestaukseen

mariPOC® Respi -testi imulimanäytteen esikäsittelyohje

 

Nielunäytteenotto

Nukkatikkunäytteenoton vaiheet nielusta

 • Paina kieltä alas puulastalla tai pidä kielestä kiinni paperi/harsotaitoksella
 • Pyyhi nukkatikulla tukevasti nielun takaseinää ja nielukaarta. Varo koskemasta posken limakalvoja ja kieltä, jotta näytetikkuun tarttuisi mahdollisimman paljon taudinaiheuttajia nielusta.

mariPOC® näytteenotto-opas

Näytteen esikäsittely

 1. Ota nukkatikulla näyte nielusta ja katkaise nukkatikku (Copan tai MWE flocked swab) näyteputkeen
 2. Lisää uuttoliuokset, sekoita ja seisota 2–10 minuuttia
 3. Lisää RTI-näyteliuos ja sekoita
 4. Aseta viivakooditettu näyteputki mariPOC®-mittalaitteeseen

Tutustu pikaohjeeseen.

Nukkatikut

 • Valmistaja suosittelee mariPOC® Respi ja Pharyn -testien näytteenotossa käytettävän vain nylonnukkatikkuja
 • Edustavan näytemateriaalin saamiseksi näytteenottoon tulisi valita mahdollisimman suuri nukkatikku potilaan koko huomioiden