Blogi

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset syksy 2020

Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyjä vuosittain keväisin. Tänä vuonna kyselymme siirtyi syksylle koronapandemian vuoksi.

Haluamme kehittää ArcDia:lla palveluitamme asiakkaiden
tarpeita vastaaviksi ja meille on tärkeä tietää,
miten asiakkaamme kokevat palveluidemme toimivuuden ja laadun.

Näissä onnistuimme hyvin:

Valtaosa asiakkaistamme (96 %) oli sitä mieltä, että käyttökoulutus on ollut riittävä päivittäiseen
mariPOC:n käyttöön.

Saimme todella positiivista palautetta asiakkailtamme mariPOC-testien tekemisen helppoudesta.
Kaikki asiakkaamme (100 %) ovat täysin tai osittain sitä mieltä, että mittausohjelma
on selkeä ja helppokäyttöinen.

Kiitosta saimme myös ylläpitotoimien helppoudesta.
Asiakastyytyväisyys kasvoi myös testilevyn vaihdon sujuvuudessa.

Erityisen ylpeitä olemme siitä, että ystävällinen, avulias ja asiantunteva ovat
käsitteitä, joilla mariPOC-asiakastukea ja -huoltoa kuvataan.

 

Kyselyn avoimissa kommenteissa nousivat esille seuraavat asiat:

”Puhelimeen vastataan nopeasti”
”Laite ohjaa erinomaisen hyvin huoltojen ym. teossa.”
”Huolto ja asiakastuki on erinomaista.”

 

Edellisten asiakaspalautteiden perusteella:

  • Olemme kehittäneet mm. Quick-tuoteperheen testit.
  • Lisänneet äänimerkin ilmoittamaan alustavista tuloksista.
  • Lisänneet testipaneelit näkyviin testityyppiä valittaessa.
  • Testilevyn vaihdon sujuvuus on parantunut ohjelmistopäivityksen ansiosta.

 

Vastausten perusteella haasteeksi itselle otamme:

Yhteysongelmat tietokoneen ja analysaattorin välillä ja äänimerkkien kehittämisen.

 

Alla olevissa kaavioissa näkyy asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten positiivinen kehitys vuosien varrella:

 

mariPOC-testien teko on helppoa.

mariPOC asiakastyytyväisyyskyselyn sininen kuvaaja ylläpitotoimien helppoudesta

 

Ylläpitotoimet ovat helppoja suorittaa ja hyvin ohjeistettuja.

mariPOC asiakastyytyväisyyskyselyn sininen kuvaaja testien käytön helppoudesta