8.6.2016

mariAST

ArcDia Oy:n uusi tekniikka on maailman nopein menetelmä bakteerien antibioottiresistenssin määrittämiseen

 

Turku 8.6.2016. ArcDia International Oy (www.arcdia.com) esittelee tänään uuden strategiansa, jonka mukaan yhtiö pyrkii saavuttamaan maailmanlaajuisesti johtavan aseman bakteerien antibioottivastustuskyvyn pikatestauksessa.

ArcDia esittelee mariAST™ tutkimus- ja kehitysohjelman, jonka tarkoituksena on uuden tuotelinjan perustaminen antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien testaamiseksi. ArcDian tavoitteena on kehittää päivystyslaboratorioon soveltuva tuote, joka tunnistaa potilasnäytteestä kaikki terveydenhoidon kannalta merkittävimmät bakteerien resistenssikannat. Ensimmäinen mariAST™-sovellus esitellään Euroopassa vuonna 2017. mariAST™:n avulla infektiolääkäri pystyy nopeasti määrittämään bakteerin resistenssiprofiilin ja tällä perusteella valitsemaan potilaalle tehokkaimman antibioottilääkityksen.

Otamme vastaan maailmanlaajuisen haasteen

WHO:n mukaan mikrobien kasvanut vastustuskyky antibioottien vaikutukselle aiheuttaa vakavan uhan koko maailman terveydenhuollolle. Uusien vastustuskykyisten bakteerien aiheuttama terveysuhka on niin hälyttävä, että sen voittamiseksi on ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin. Mielipidejohtajat ja asiantuntijat kehoittavat terveydenhuollon toimijoita investoimaan entistä parempien lääkkeiden ja diagnostiikan kehittämiseen sekä ottamaan käytäntöön entistä tehokkaammat keinot resistenssiongelman voittamiseksi. Näitä keinoja ovat esimerkiksi antibioottien empiirisen käytön voimakas rajoittaminen, paremmat hygieniatoimenpiteet ja uusien lääkkeiden kehittäminen. Kaikki nämä toimenpiteet vaativat kuitenkin hyvin toimivaa ja nopeaa diagnostiikkaa, jonka avulla pystytään määrittämään bakteerin laji sekä sen antibioottivastustuskyky. ArcDian teknologia tarjoaa nämä molemmat: jo markkinoilla olevat mariPOC®-testit virusten ja bakteerien lajin tunnistukseen, ja uusi mariAST™-tuotelinja bakteerin antibioottivastustuskyvyn määrittämiseen.

“Olemme seuranneet bakteerien antibioottiresistenssin kehittymistä jo pitkään. mariAST-tuotelinjan toteuttaminen on tulos pitkäjännitteisestä vuosia kestäneestä tutkimus- ja kehitystyöstä”, kertoo ArcDia International Oy:n toimitusjohtaja dosentti Aleksi Soini. “Turun yliopiston tutkijat ovat osoittaneet jo vuonna 2013 ArcDian teknologian toimivuuden mikrobien antibioottivastustuskyvyn testauksessa. mariAST näyttää olevan ainoa teknologia maailmassa, jonka avulla bakteerin antibioottivastustuskyky voidaan määrittää fenotyyppisesti suoraan kliinisestä näytteestä. Teknologian ansiosta voidaan välttää perinteisten menetelmien vaatima bakteerikannan eristysviljely. Tämä nopeuttaa vähintään vuorokaudella tulosten saamista ja oikean hoidon määräämistä”, jatkaa Soini.

ArcDia International Oy

ArcDia International Oy on vuonna 2008 perustettu yhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi korkean teknologian tuotteita infektioiden pikatestaukseen. ArcDian palveluksessa on Turussa 28 asiantuntijaa. ArcDian mariPOC®-testijärjestelmä on Suomen markkinajohtaja hengitystieinfektioiden pikatestauksessa. mariPOC®-testijärjestelmä kattaa tällä hetkellä hengitystieinfektiot, nielutulehdukset ja akuutit suolistoinfektiot.

Viitteet:

WHO:n lausunto: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/

ArcDian mariAST™ video: https://www.youtube.com/watch?v=1Y4JS6xFS4Y&t=1s

mariAST™iin liittyviä tieteellisiä julkaisuja:

  • Stenholm et al. Scand J Infect Dis. 45: 922–929 (2013)
  • Stenholm et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 30; 1237 (2011)