31.8.2012

mariPOC®:in suorituskyvyn arviointitutkimus julkaistu

mariPOC®:in suorituskyvyn arviointitutkimus julkaistu

mariPOC® respi-testin suorituskyvyn arviointitutkimus julkaistiin NSCMID-konferenssissa. Dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, Tamara Tuuminen kollegoineen arvioi mariPOC® respi-testin suorituskykyä prospektiivisessa tutkimuksessa Mikkelin keskusaluesairaalassa (ISLAB). Tutkimus toteutettiin talvella 2011-2012.

Tutkimuksessa käytettiin ensisijaisena referenssitestinä mikrobiologian laboratorion immunofluoresenssimenetelmää (DFA). Julkaisu on ensimmäinen, jossa mariPOC® respi-testiä on verrattu hengitystieinfektioiden diagnostiikassa yleisimmin käytettyyn DFA-tekniikkaan. Tutkimuksessa arvioitiin lisäksi mariPOC®:in soveltuvuutta aiemmin käytettyjen nukkatikkunäytteiden lisäksi imulimanäytteille.

Tutkimuksen tuloksia julkaistiin pohjoismaiden kliinisen mikrobiologian ja infektiotautien
konferenssissa Helsingissä 29th Annual Meeting of the Nordic Society of Clinical Microbiology and
Infectious Deseases (NSCMID 2012) in Helsinki, Finland
, otsikolla ”Evaluation of automated mariPOC®
multianalyte antigen detection test”posterina ja tiivistelmänä P-35

Tulosten mukaan imulima sopii näytemateriaalina erinomaisesti mariPOC®-testijärjestelmään. Tulosten perusteella ArcDia lisäsi imuliman testijärjestelmässä hyväksyttyjen näytemateriaalien joukkoon (IVD CE).mariPOC® RSV-testin herkkyys ja spesifis yys imulimasta olivat 90,0 % (55/61) ja 99,5 % (190/191) ja influenssa A virus -testille arvot olivat 86 % (31/36) ja 100 % (216/216).

Merkittävää oli, että mariPOC®-testit toimivat hyvin kaikissa ikäryhmissä.

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa ja viittaavat siihen, että perinteisiin pikatesteihin verrattuna monianayyttisen mariPOC®-testin tehokkuus hengitystieinfektioiden löytämisessä on huomattavasti parempi. Tutkimustulosten odotetaan tulevan julkaistuksi vertaisarvioidussa tiedelehdessä vuoden 2012 aikana.