1.11.2017

Mediatiedote: Uusi tuote antibioottiripulia aiheuttavan bakteerin tunnistukseen

Mediatiedote            1.11.2017                                                        JULKAISUVAPAA

ArcDia International Oy on kehittänyt uuden tuotteen antibioottiripulia aiheuttavan bakteerin nopeaan tunnistukseen.

Turku, 1.11.2017 – Suomalainen lääketieteen laitevalmistaja ArcDia International Oy on tänään tuonut markkinoille uuden tuotteen antibioottiripulia aiheuttavan Clostridium difficile -bakteerin osoittamiseen ulostenäytteistä. C. difficile on opportunistinen bakteeri, joka voi aiheuttaa suolistoinfektion antibioottihoidon seurauksena. Nyt lanseerattu mariPOC® CDI (C. difficile -infektio) -testi laajentaa ArcDia mariPOC®-järjestelmän testivalikoimaa.

mariPOC® CDI -testi on perinteisiä pikatestejä helppokäyttöisempi ja luotettavampi. Uusi testi on automaattinen, minkä johdosta se soveltuu suurien näytemäärien testaamiseen. Se soveltuu käytettäväksi mikrobiologian laboratorioissa sekä päivystyslaboratorioissa, jolloin testitulokset saadaan entistä nopeammin lääkäreiden käyttöön. Tulosten saaminen nopeasti tuottaa parhaan hoitovasteen.

Uusin Euroopan laajuinen käypä hoito -suositus kannattaa ns. fenotyyppistä eli bakteerin ilmiasuun perustuvaa testausta pelkän geenipohjaisen testauksen sijaan, ja ArcDian uusi testi on nimenomaan fenotyyppinen”, kertoo ArcDian tuotekehitysjohtaja FT Janne Koskinen. ”Uuden mariPOC® CDI -testin spesifisyys on markkinoiden paras, minkä johdosta uskomme uuden testimme olevan kliinisesti tarkempi kuin geenin tunnistukseen perustuvien testien. Tämän ansiosta ArcDian testi tuottaa vähemmän hoidon kannalta vääriä positiivisia löydöksiä. Väärä positiivinen tulos voi johtaa uuteen ja turhaan antibioottikuuriin, mikä heikentää entisestään potilaan tilaa”, Koskinen jatkaa.

mariPOC® CDI -testin kehityksen taustalla on tuottoisa tutkimusyhteistyö suomalaisten sairaaloiden, kliinisten laboratorioiden, tutkimuslaitosten ja terveysteknologiayritysten kanssa Tekesin rahoittaman Strategisten huippuosaamikeskittymien (SHOK) ohjelman puitteissa. ”Suomalaisen terveysteknologian vienti on kehittynyt myönteisesti viime aikoina. ArcDian uuden tuotelinjan odotetaan merkittävästi kasvattavan ArcDian vientiliiketoimintaa”, kertoo ArcDian toimitusjohtaja, FT Aleksi Soini.

mariPOC®

mariPOC® on täysin automatisoitu testijärjestelmä, joka on suunniteltu akuuttien infektiotautien aiheuttajien nopeaan tunnistamiseen. mariPOC® tunnistaa merkittävimmät hengitystie-, nielu- ja suolistoinfektioiden aiheuttajat. Tulokset saadaan tyypillisesti jo vastaanottokäynnin aikana. mariPOC® on Suomessa markkinajohtaja hengitystieinfektioiden automaattisessa testauksessa. mariPOC® on tunnettu helppokäyttöisyydestä, korkeasta tarkkuudesta ja luotettavuudesta. mariPOC® perustuu Suomessa kehitettyyn laserteknologiaan, ja sille myönnettiin 2014 arvostettu Yhdysvaltalainen Frost & Sullivanin ”Best Practices Award” -innovaatiopalkinto.

Antibioottiripuli

Antibioottikuuri tuhoaa merkittävän osan suoliston toiminnalle tärkeästä hyvästä bakteeristosta, mikä johtaa toisinaan suoliston epätasapainoon ja ripuliin. Osassa tapauksista ripulin aiheuttaja on Clostridium difficile -bakteeri, jonka tuottamat toksiinimyrkyt voivat äärimmillään aiheuttaa henkeä uhkaavan paksusuolen tulehduksen. ArcDian mariPOC® CDI (Clostridium difficile -infektio) -testillä voidaan tutkia, onko potilaan suolistossa C. difficile -bakteeria ja sen tuottamia toksiineja. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00806

ArcDia

ArcDia International Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi automatisoituja testijärjestelmiä infektiotautien maailmanmarkkinoille. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 2008 ja työllistää Turussa 28 henkilöä. Uutta teknologiasukupolvea edustavat tuotteet mahdollistavat keskuslaboratoriotasoisen tarkkuuden ja kattavuuden pikatestauksessa. www.arcdia.com

 

Lisätietoja:

Tuotepäällikkö, Jenna Mäkilä

ArcDia International Oy

Sähköposti: jenna.makila@arcdia.com, puh: +358 40 019 5047