Tämä on ArcDia International Oy Ltd:n (ArcDia) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Nimi:                                            ArcDia International Oy Ltd
Y-tunnus:                                    1973152-4
Osoite:                                         Lemminkäisenkatu 32, 20520, Turku
Puhelinnumero:                        +358 40 6787 414
Sähköpostiosoite:                     office[at]arcdia.com

Tietosuojavastaava

Yritys:                                           ArcDia International Oy Ltd
Nimi:                                            Mikko Tasanen,
Osoite:                                         Lemminkäisenkatu 32, 20520, Turku
Puhelinnumero:                         +358 40 502 9772
Sähköposti:                                 mikko.tasanen[at]arcdia.com

Rekisterin nimi

ArcDia International Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan kerätä ja käyttää:

 • Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
 • Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen: asiakaspalaute, asiakastyytyväisyyskyselyt
 • Asiakaspalvelun toteuttamiseen: tilauksiin, toimituksiin ja laskutuksiin liittyvät toimet
 • Viestintään, markkinointiin ja myyntiin
 • Verkkosivuanalytiikkaan

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavin perustein:

 • Sopimusasiakkaat
 • Uutiskirjeen tilaus -lomake
 • Yhteydenottolomake
 • Verkkosivujen evästeet

Verkkosivujen evästeistä on mahdollisuus kieltäytyä.
ArcDia ei julkaise kerättyjä tietoja markkinointitarkoituksissa muille osapuolille.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakas- tai yhteistyöorganisaatioiden edustajien henkilötiedot ovat välttämättömiä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Messukontaktien ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja kerätään myynnin ja markkinoinnin tarkoituksiin. ArcDialla ei ole yksityishenkilöihin kohdistuvaa suoramyyntiä tai – markkinointia, vaan kyseisiä henkilötietoja kerätään B2B myynti- ja/tai markkinointitarkoituksessa.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot pitävät sisällään ainoastaan yhteydenpidon kannalta välttämättömät tiedot:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
 • Työnantajayritystä koskevat tiedot

Asiakkaiden ja jälleenmyyjien kohdalla lisätietoina mm. onko kyseessä tuotteen -käyttäjä, asiakkaan tuotteelle nimeämä vastuuhenkilö, tai esim. huoltohenkilö

 • Messukontaktien ja potentiaalisten asiakkaiden osalta lisätietona tietojen lähde, esim. messun nimi ja vuosi
 • Tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

Rekisteri ei sisällä arkaluonteista henkilökohtaista tietoa.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Tiedot poistetaan järjestelmistä manuaalisesti viimeistään 10 vuoden kuluessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan henkilöltä itseltään (esim. sähköposti, käyntikortti, yhteydenottolomakkeet), evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

ArcDia ei siirrä tietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilöitä sitovat rekisterinpitäjän salassapitovelvoitteet.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.